Ładowanie...

Najlepszy portal randkowy dla singli, którzy szukają bratniej duszy. Serwis randkowy dla wierzących singli.

Użytkownicy

Wywiązywanie się z warunków umowy (możliwość znalezienia partnera/ki)

Gromadzone dane osobowe

 • Imię lub nick (obowiązkowe)
 • Część miasta/ regionu, gdzie się najczęściej znajduję (obowiązkowe)
 • Wiek (obowiązkowe)
 • E-mail (obowiązkowe)
 • Zdjęcie profilowe (nieobowiązkowe)
 • Wzrost (nieobowiązkowe)
 • Waga (nieobowiązkowe)
 • Stan cywilny (nieobowiązkowe)
 • Znak zodiaku (nieobowiązkowe)
 • Dzieci teraz (nieobowiązkowe)
 • Dzieci w przyszłości (nieobowiązkowe)

 Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, włącznie z odbiorcami w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

organ ustawowy

dział marketingu

programatorzy

Noty wyjaśniające

Osoby, które oprócz nas mają dostęp do Państwa danych osobowych.

 Zaplanowane terminy usuwania poszczególnych kategorii (jeśli to możliwe)

36 miesięcy od rejestracji, od upłynięcia płatnego członkostwa, od ostatniego logowania (w zależności od tego, które ze wzkazanych danych ma późniejszą datę), ewentualnie kiedykolwiek na prośbę podmiotu danych.

Noty wyjaśniające

Oczekiwany termin usunięcia danych osobowych.

 Dostępność oraz ochrona systemów i usług przetwarzania (sprawdzanie dostępności, szybkie odzyskiwanie po incydencie)

Dostępność systemu jest zapewniona poprzez regularne i systematyczne tworzenie kopii zapasowych, z czego administrator przechowuje zawsze tylko 3 ostatnie wersje kopii zapasowych (tworzonych z tygodniowym odstępem). Kopie zapasowe starsze niż 3 tygodnie nie są przechowywane przez administratora.

Noty wyjaśniające

Dane informują, w jaki sposób usługa lub system przetwarzający dane osobowe są odporne na awarie i jak szybko usługa lub system może zostać ponownie uruchomiony.

 Proces regularnej oceny środków (zarządzanie danymi osobowymi, zarządzanie incydentami, standardowa ochrona danych, kontrola przetwarzania)

Administrator korzysta z płatnych narzędzi technicznych, które anonimowo sprawdzają dostępność systemów administratora (tzn. bez dostępu do samych danych osobowych). Ponadto administrator przeprowadza następujące procesy - wstępne szkolenie i szczegółowe zapoznanie nowych pracowników z charakterem działań administratora i obowiązkiem ochrony danych osobowych użytkowników portalu randkowego.

Noty wyjaśniające

Kontrola przetwarzania danych osobowych, aktualizacja informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz samych danych osobowych.

 Wspólny administrator (jeśli istnieje)

Brak wspólnego administratora.

Noty wyjaśniające

Osoby, które wspólnie z nami określają sposoby i cele przetwarzania danych osobowych.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wywiązanie się z obowiązków zawartych w umowie.

Noty wyjaśniające

Przepis będący podstawą naszego prawa do przetwarzania danych osobowych.

 Od kogo pozyskiwane są dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą od podmiotu, którego dane dotyczą. Jeśli użytkownik korzysta z logowania poprzez Facebook, niektóre dane osobowe mogą zostać pobrane bezpośrednio z konta na Facebooku (przedział wiekowy użytkownika, zdjęcie profilowe) za zgodą podmiotu, którego dane dotyczą.

Noty wyjaśniające

Informacje o tym, czy przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od użytkownika, z naszych własnych działań czy z innych źródeł.

 Skąd wymóg podania danych osobowych i czy ich udostępnienie jest obowiązkowe?

Podanie obowiązkowych danych osobowych jest wymogiem wypływającym z warunków umowy. Bez udostępnienia obowiązkowych danych osobowych administrator nie może zapewnić wypełnienia swoich obowiązków wynikających z ustaleń umownych.

Noty wyjaśniające

Jeśli dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Twojej osoby, to tutaj wyjaśniajmy, do czego są nam one potrzebne i czy obowiązkowo musisz nam je podawać.

 Czy dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli profilowania?

Do automatycznego podejmowania decyzji, czyli profilowania, o którym mowa w art. 13 i 22 RODO, nie występuje.

Noty wyjaśniające

Dane wskazują, czy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w naszej organizacji (bez interwencji człowieka) opiera się na danych osobowych lub profilowaniu (ocena przyszłych zachowań).

 Gdzie przechowywana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

W formie elektronicznej, w bazie danych.

Noty wyjaśniające

Miejsce przechowywania zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

 Nieelektroniczne przechowywanie danych - Metoda przechowywania i umieszczania danych osobowych

Administrator nie stosuje nieelektronicznego przechowywania danych.

Noty wyjaśniające

Miejsce i sposób przechowywania danych osobowych, jeśli posiadamy je w formie fizycznej.

 Informacje o podmiotach przetwarzających

Stripe, Inc./ Stripe.com

Wildbit, LLC. / Postmarkapp.com

Facebook Inc. / Facebook.com

Digital Ocean / Digitalocean.com

PayPro SA / Przelewy24.pl

Google LLC / Google.com

Smartlook.com, s.r.o. / SmartLook.com

Noty wyjaśniające

Podajemy tutaj informacje na temat podmiotu przetwarzającego dane osobowe, który zaangażowaliśmy w proces przetwarzania danych osobowych.

W załączonym przeglądzie możesz przejrzeć treść praw indywidualnych, które zgodnie z RODO należą do osób, których dane dotyczą.

WYŚWIETL PRAWA PODMIOTU DANYCH

 

 https://osobnidata.cz/p/83eh22